سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 95/4/22 | 11:31 صبح | نویسنده : عطاالله سالاری

استاندارد پیشگیری از حریق تاسیسات تصفیه فاضلاب :NFPA 820
توصیه های پیشگیری از حریق نیروگاههای برق :
NFPA 850
استاندارد نصب سیستم های جایگاههای سوخت ثابت :
NFPA 853
دستورالعمل انرژی ساختمان :
NFPA 900
استاندارد کلاسه بندی گزارشهای حوادث و اطلاعات پیشگیری از حریق :
NFPA 901
راهنمایی جهت گزارش نویسی حریق در زمینه حوادث :
NFPA 902
راهنمایی جهت گزارش نویسی حریق خسارات مالی :
NFPA 903
گزارش نویسی جهت پیگیری حوادث :
NFPA 904
راهنمایی جهت رویدادهای حریق :
NFPA 906
راهنمایی جهت حفاظت از منابع فرهنگی ، موزه ها ، کتایخانه ها و :
NFPA 909
محلهای عبادت و پرست ش
پیشگیری از حریق سازه های تاریخی :
NFPA 914
راهنمایی جهت بازرسی های آتش سوزی و انفجار :
NFPA 921
استاندارد تایید و ارائه گواهینامه جهت خدمات آتش نشانی :
NFPA 1000
استاندارد شرایط احراز صلاحیت آتش نشان :
NFPA 1001
استاندارد صلاحیت رانندگان تجهیزات آتش نشانی :
NFPA 1002
استاندارد صلاحیت خاموش کنندگان حریق فرودگاه :
NFPA 1003
استاندارد صلاحیت خاموش کنندگان حریق دریایی :
NFPA 1005
استاندارد کیفیت فنی منابع آتش نشانی :
NFPA 1006
استاندارد احراز صلاحیت افسران آتش نشانی :
NFPA 1021
استاندارد صلاحیت بازرسان حریق و آزمونگران طرح ها :
NFPA 1031
استاندارد احراز صلاحیت بازرسان حریق :
NFPA 1033
استاندارد فرماندهان حریق :
NFPA 1037
استاندارد صلاحیت آموزشیاران خدمات آتش نشانی :
NFPA 1041
استاندارد صلاحیت آتش نشانان صحرا و بیابان :
NFPA 1051
استاندارد صلاحیت حرفه ای تجهیزات ارتباطی ایمنی عمومی :
NFPA 1061
استاندارد صلاحیت تکنسین های امداد و نجات :
NFPA 1071
استاندارد صلاحیت شغلی تیم های آتشنشانی صنعتی :
NFPA 1081
دستورالعمل نمایش آتش بازی :
NFPA 1123
دستورالعمل تولید ، ذخیره سازی و خرده فروشی وسائل آتش بازی :
NFPA 1124
دستورالعمل تولید فشفشه :
NFPA 1125
استاندارد استفاده از فن آتش بازی :
NFPA 1126
استاندارد پیشگیری از حریق در زمین های توسعه یافته در حومه :
NFPA 1141
شهرها و روستاها
  • paper | ری شاپ | جستوجوی فایل