سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 95/4/22 | 11:30 صبح | نویسنده : عطاالله سالاری

استاندارد تیم آتش نشانی صنعتی :NFPA 600
استاندارد سرویسهای امنیتی در کاهش خطرات و پیشگیری از حریق :
NFPA 601
استاندارد ماشین کاری ، انتقال و استخراج آلومینیوم :
NFPA 651
استاندارد پیشگیری از حریق گردو غبار قابل انفجار در تولید ، :
NFPA 654
پروسه و بارگیری ذرات قابل احتراق
استاندارد برای پیشگیری از حریق ها و انفجارات گوگردی :
NFPA 655
استاندارد پیشگیری از حریق وانفجارات فرآیندها وصنایع چوب :
NFPA 664
روش استاندارد تست حریق برای گسترش حریق در منسوجات و فیلم ها :
NFPA 701
سیستم استاندارد برای تعیین و مشخص نمودن خطرات مواد برای واکنش :
NFPA 704
های اضطراری
استاندارد نصب دتکتورهای منواکسید کربن و تجهیزات هشدار :
NFPA 720
راهنمایی برای موارد امنیتی :
NFPA 730
استاندارد نصب سیستم ها و تجهیزات امنیتی الکتریکی :
NFPA 731
استاندارد سیستم های پیشگیری از حریق به روش میست نمودن آب :
NFPA 750
استاندارد نصب سیستم های صاعقه گیر :
NFPA 780
استاندارد حفاظت از حریق تاسیسات و مواد رادیو اکتیو :
NFPA 801
استاندارد پیشگیری از حریق در صنایع اتمی رادیو اکتیو :
NFPA 803
استاندارد پیشگیری از حریق رآکتورهای آب سبک در نیروگاه تولید :
NFPA 804
برق
  • paper | ری شاپ | جستوجوی فایل