سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 95/4/22 | 11:26 صبح | نویسنده : عطاالله سالاری

استاندارد پیشگیری از حریق در انبارها :NFPA 230
استاندارد انبارهای عمومی :
NFPA 231
استاندارد حفاظت از اسناد و مدارک :
NFPA 232
استاندارد ساختار حفاظهای ایمنی :
NFPA 241
روش استاندارد تست مقاومت در برابر حریق مواد ساختمان ی :
NFPA 251
استاندارد روشهای تست درهای ضد حریق :
NFPA 252
استاندارد روش تست پوشش های سطحی در برابر تشعشعات حریق :
NFPA 253
روش استاندارد تست سوختن مصالح ساختمانی :
NFPA 255
روش استاندارد تست سوختن پوششهای سقفی :
NFPA 256
استاندارد تست حریق پنجره ها و موانع شیشه ای :
NFPA 257
توصیه های کاربردی برای تشخیص دودهای تولید شده از مواد جامد :
NFPA 258
روش تست استاندارد پتانسیل حرارتی مواد ساختمانی :
NFPA 259
روش استاندارد تست برای مشخص نمودن مقاومت در برابر حریق :
NFPA 261
مواد و اسباب خانه بوسیله سیگار روشن
روش استاندارد انتقال شعله و دود کابل ها و سیمها :
NFPA 262
روش استاندارد تست حریق برای ارزیابی اتاقهایی که توسط منسوجات :
NFPA 265
پر شده است
روش استاندارد تست حریق مبلمان و اسباب مواجه شده با منابع شعله :
NFPA 266
روش استاندارد تعیین آتش گیری سطوح خارجی دیوارهایی که در مواجهه :
NFPA 268
با تشعشع منابع حرارتی هستند.
روش استاندارد تست حریق برای پکیج های سوخت :
NFPA 289
توصیه های لازم برای علامت گزاری شیرهای آتش نشانی :
NFPA 291
استاندارد کنترل مواد قابل اشتعال :
NFPA 295
راهنمایی جهت تمرین سیستم های ارتباطی :
NFPA 297
استاندارد فوم های شیمیایی جهت کنترل حریق بیابانها :
NFPA 298
استاندارد حفاظت از حریق و دارایی ها در بیابان :
NFPA 299
استاندارد پیشگیری ار حریق در قایقها و تجهیزات دریایی :
NFPA 302
استاندارد کنترل خطرات گاز لوله ها و مخازن :
NFPA 306
استاندارد پیشگیری از تجهیزات نیمه هادی و نیمه رسان ا :
NFPA 318
استاندارد ایمن سازی تانکها و مخازن در هنگام ورود ، نظافت و :
NFPA 326
تعمیر
توصیه ها برای کنترل حریق و مایعات قابل اشتعال و گازها در :
NFPA 328
چاهها ،مجاری فاضلاب و سازه های مشابه زیر زمینی
توصیه برای مدیریت انتشار گازها و مایعات قابل اشتعال و احتراق :
NFPA 329
استاندارد وسائل نقلیه مخزن دار جهت مایعات قابل اشتعال و :
NFPA 385
احتراق
استاندارد کشتیهای مخزن دار جهت مایعات قابل اشتعال و احتراق :
NFPA 386
استاندارد ذخیره سازی مایعات قابل اشتعال و احتراق در سایتهای :
NFPA 395
ایزوله و مخازن دفنی
  • paper | ری شاپ | جستوجوی فایل